STIRI

Stiri de ultima ora :— Silvia Claudia Mihalcea detine, incepand cu data de 22 august 2012, functia de director general al Oficiului National al Registrului Comertului, potrivit unui comunicat al institutiei din data de 23 august 2012.
Incepand cu data de 22 august 2012, echipa de conducere a Oficiului National al Registrului Comertului ( ONRC ) este formata din :
» Silvia Claudia Mihalcea - director general
» Adriana Luminita Iacob - director general adjunct
» Calin Bogdan Gaurean - director general adjunct
ONRC a preluat din luna iunie a anului 2012 presedintia Forumului European al Registrelor Comertului
( ECRF ) pentru perioada 2012 - 2013, prilej cu care va organiza la Bucuresti, in luna iunie 2013, a 16 - a Conferinta anuala a Forumului European al Registrelor Comertului. ONRC, institutie aflata in subordinea Ministerului Justitiei, a devenit membru al ECRF cu drepturi depline in anul 2004, iar din anul 2011 este membra a comitetului director pentru 3 ani consecutiv.— Din 01 septembrie 2012 va intra in vigoare atat Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, cat si Codul de procedura civila.
Conform prevederilor legale aceste societati comerciale trebuie sa se prezinte, incepand cu data de 01 septembrie 2012, la oficiile registrului comertului in raza caruia isi au sediul, in vederea efectuarii demersurilor necesare inlocuirii din denumire a sintagmei "societate comerciala" cu termenul "societate", data limita pentru indeplinirea acestei obligatii legale fiind 01 septembrie 2014. Inregistrarea mentiunii privind modificarea actului constitutiv ca urmare a schimbarii denumirii societatii este scutita de taxa de inregistrare.— Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti
Bucuresti, Intrarea Sectorului nr. 1, sect.3, Cod postal: 030353
Tel. : (+40-21) 316.08.28 ; Fax : (+40-21) 316.08.25 ; E-mail: orcb@b.onrc.ro
Director: Stefania Carmen CHITU
Director adjunct: Ioana Florentina MIHAILESCU
Director adjunct: Mona Georgeta BABAN
— Biroul Unic Bucuresti, Serviciul Asistenta:
Tel. : (+40-21) 316.08.00 ; Tel./Fax : (+40-21) 316.08.31 ; E-mail: bub@b.onrc.ro— Incepand cu data de 5 aprilie 2011 programul de lucru cu publicul la Oficiul National al Registrului Comertului va fi urmatorul :
LUNI, MIERCURI si VINERI - 08:00 - 15:00
MARTI si JOI - 08:00 - 16:00— In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 103/09.02.2011 a fost publicata Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 6/02.02.2011 - pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri.
Prin urmare, incepand cu data intrarii in vigoare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 6/02.02.2011, persoanele interesate care indeplinesc conditiile impuse de acest act normativ si doresc sa beneficieze de Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri, pot solicita inregistrarea microintreprinderii la Oficiul Registrului Comertului in a carui raza teritoriala se stabileste sediul social.
Intreprinzatorul tanar, beneficiar al Programului reglementat prin aceasta ordonanta de urgenta, denumit intreprinzator debutant, este persoana fizica majora, care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
1. are capacitate juridica deplina de exercitiu, are varsta de pana la 35 de ani, impliniti cel mai tarziu in ziua inregistrarii cererii de inmatriculare a societatii cu raspundere limitata in Registrul Comertului;
2. anterior datei inmatricularii societatii in Registrul Comertului nu a mai detinut si nu detine calitatea de actionar, asociat sau membru al organelor de conducere din cadrul unei intreprinderi constituite in spatiul economic european;
3. infiinteaza pentru prima data o societate comerciala cu raspundere limitata in conditiile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind societatile comerciale si ale prezentei ordonante de urgenta;
4. declara pe propria raspundere, sub sanctiunea legii penale pentru declaratii mincinoase, ca indeplineste conditiile prevazute la lit. b, pe care o depune la Registrul Comertului odata cu cererea de inmatriculare a societatii.
Microintreprinderea infiintata de intreprinzatorul debutant trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
1. este societate comerciala cu raspundere limitata (SRL), care functioneaza pe durata nedeterminata, in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale prezentei ordonante de urgenta;
2. se incadreaza in categoria microintreprinderilor in conditiile Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii si ale prezentei ordonante de urgenta;
3. este infiintata de un intreprinzator debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 (cinci) intreprinzatori debutanti asociati. Conditiile pentru intreprinzatorul debutant trebuie indeplinite de fiecare dintre asociati, asa cum se prevede in art. 2;
4. este administrata de asociatul unic, de unul sau mai multi administratori dintre asociati;
5. are in obiectul de activitate cel mult 5 (cinci) grupe de activitate prevazute de clasificarea activitatilor din economia nationala in vigoare (CAEN Rev 2). In cele 5 (cinci) grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiect de activitate al societatii urmatoarele: intermedieri financiare si asigurari, tranzactii imobiliare, activitati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, precum si activitatile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat.
Potrivit art. 5 lit. d din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 6/02.02.2011 intreprinzatorul debutant este scutit de plata taxelor aferente operatiunilor de inmatriculare efectuate la Oficiile Registrului Comertului, pentru inregistrarea microintreprinderii.— Oficiul National al Registrului Comertului a incheiat un protocol de parteneriat cu Universitatea Romano - Americana ce are drept scop derularea unor actiuni comune pentru obtinerea unei mai bune corelatii intre competentele obtinute de studenti / masteranzi la momentul finalizarii studiilor si cele solicitate de standardele specifice profesiei juridice.
Activitatile specifice se vor derula atat in cadrul Universitatii Romano - Americane cat si in cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si vor cuprinde: organizarea unor conferinte, colocvii, workshop–uri pe teme de actualitate juridica, promovarea si derularea in comun a proiectelor de cercetare juridica, consultarea permanenta in privinta curriculei aferente programelor de studii, organizarea de baze de practica pentru studenti / masteranzi inclusiv stagii pentru realizarea lucrarii de licenta / de dizertatie in cadrul propriului aparat.
Oficiul National al Registrului Comertului doreste extinderea acestei actiuni si in celelalte centre universitare, dar si la nivelul invatamantului preuniversitar (ex. scoli cu profil economic sau administrativ in care aria curriculara cuprinde si notiuni generale in materia dreptului comercial).• UTILE

Email

email office@acteregistrulcomertului.ro

Contact

Telefon +4 0743 260 000

Activitate

Activitate Bucuresti, Romania