INFIINTARE INTREPRINDERE FAMILIALA

Infiintare Intreprindere Familiala ( I.F. ) - Acte necesare

— Documentele necesare pentru infiintarea unei Intreprinderi Familiale sunt urmatoarele :
    • Copii dupa C.I. ( minimum doua persoane, intre care sa existe grade de rudenie )
    • Copie dupa certificatele de nastere
    • ( in cazul in care a intervenit schimbarea numelui ) copie dupa certificatul de casatorie
    • Copie dupa diploma/alte acte de studii/dovada calificarii pentru domeniul de activitate dorit (in cazul in care nu detineti un act de studii care sa aiba legatura cu obiectul principal de activitate, atunci este necesara dovada incadrarii pe o perioada de cel putin 2 ani in domeniul respectiv - copie dupa carnetul de munca); aceasta conditie trebuie indeplinita macar de una dintre persoane ( cea care va indeplini functia de reprezentant )
    • Copie legalizata dupa dovada proprietatii spatiului unde va fi sediul social
    • Acordul Asociatiei de proprietari/locatari ( dupa caz )
    • Contract de comodat ( va fi intocmit de catre noi )
    • Procura speciala de numire a Reprezentantului
    • Specimen de semnatura pentru reprezentantul societatii
    • Procura notariala de imputernicire ( daca este cazul )
    • Acord de constituire ( va fi intocmit de catre noi )

— Infiintarile de Intreprinderi Familiale dureaza 3 zile (pentru Bucuresti), 5 zile (pentru Ilfov), din momentul in care avem toate documentele de la Dvs.
— La infiintarea IF va este necesara dovada sediului social, urmand ca la adresa respectiva sa fie inregistrata Intreprinderea Familiala.

• UTILE

Email

email office@acteregistrulcomertului.ro

Contact

Telefon +4 0743 260 000

Activitate

Activitate Bucuresti, Romania