INFIINTARE FIRMA PENTRU STUDENTI

Acte necesare infiintare firma si facilitati acordate pentru studenti

  Avantajele studentilor la infiintare firma


— Studentii care vor sa porneasca o afacere beneficiaza de scutiri de la plata taxelor si tarifelor :
    • Pentru operatiunile de inmatriculare efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului ;
    • Pentru operatiunile efectuate de Biroul unic din cadrul oficiilor Registrului Comertului;
    • Pentru autorizarea functionarii comerciantilor;
    • Pentru obtinerea de la administratia publica locala a autorizatiei de desfasurare a unor activitati economice in mod independent;
    • Pentru publicarea, in extras, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a incheierii de inmatriculare pronuntate de judecatorul-delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunal;

— Taxele de timbru pentru activitatea notariala, aferente actelor in cazul carora este prevazuta obligativitatea incheierii acestora in forma autentica:
    • cand printre bunurile subscrise ca aport in natura la capitalul social se afla un teren;
    • cand forma juridica a societatii comerciale implica raspunderea nelimitata a asociatiilor sau a unora dintre ei pentru obligatiile sociale;
    • cand societatea comerciala se constituie prin subscriptie publica.

  Conditiile in care se ofera facilitati pentru infiintare firma - studenti


— Facilitatile pentru infiintare firma se acorda o singura data, in momentul constituirii societatii, pentru studentii care indeplinesc urmatoarele conditii :
    • urmeaza cursurile unei forme de invatamant superior de lunga sau de scurta durata la o institutie de invatamant superior acreditata;
    • este cel putin in anul II de studiu si a promovat toate obligatiile prevazute de senatul universitatii;
    • nu a depasit varsta de 30 de ani.

— In cazul in care, intr-o perioada de pana la 3 ani de la infiintare firma (inmatriculare), intervine cesionarea sau instrainarea partiala ori totala a partilor sociale sau a actiunilor detinute la societatile comerciale constituite astfel, studentul are obligatia restituirii integrale a sumelor reprezentand taxele si tarifele pentru care s-a acordat scutire de plata.
— Dovada faptului ca studentul indeplinste in mod cumulativ toate conditiile stipulate in lege se face cu o adeverinta eliberata de secretariatul facultatii ale carei cursuri le urmeaza.

• UTILE

Email

email office@acteregistrulcomertului.ro

Contact

Telefon +4 0743 260 000

Activitate

Activitate Bucuresti, Romania