INFIINTARE FIRMA PFA

Persoana fizica autorizata

— In conformitate cu dispozitiile cuprinse in Ordonanta de urgenta nr. 44/2008, privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiare, persoanele fizice sau intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale au obligatia de a se inregistra si autoriza functionarea inainte de inceperea activitatii economice.

  Conditiile ce trebuie indeplinite pentru desfasurarea de activitati economice sunt :


— a implinit varsta de 18 ani;
— starea sanatatii le permite desfasurarea activitatii pentru care se solicita autorizatia;
— au calificarea - pregatirea profesionala sau, dupa caz, experienta profesionala, necesara pentru a desfasura activitatea economica pentru care se solicita autorizatia;
— nu au fost condamnate penal prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru savarsirea de fapte sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal.

  Pregatirea sau experienta profesionala se atesta, dupa caz, cu unul dintre urmatoarele documente :


— diploma;
— certificatul sau adeverinta prin care se dovedeste absolvirea unei institutii de invatamant;
— certificatul de calificare profesionala sau de absolvire a unei forme de pregatire profesionala, organizata in conditiile legii in vigoare la data eliberarii acestuia;
— certificatul de competenta profesionala;
— atestatul de recunoastere si/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobandit calificarea in strainatate;
— atestatul de recunoastere a calificarii dobandite in strainatate, in afara sistemului de invatamant;
— orice alte dovezi care sa ateste experienta profesionala.

  Dosarul ce urmeaza a fi depus la Registrul Comertului pentru autorizare va cuprinde urmatoarele documente :


— cererea de inregistrare;
— dovada verificarii disponibilitartii si rezervarii denumirii;
— carte de identitate sau pasaport;
— dovada sediului social;

• UTILE

Email

email office@acteregistrulcomertului.ro

Contact

Telefon +4 0743 260 000

Activitate

Activitate Bucuresti, Romania